Ett Nytt paradigm...

Vi har länge nu levt i det paradigm (ett sätt att se på hälsa) som säger att inte ha symtom är lika med god hälsa. Det betyder att mannen eller kvinnan som avlider i en hjärtinfarkt imorgon är vid god hälsa idag eftersom han/hon inte har några symtom. 

 

För att vända den negativa hälsotrenden vi har idag behöver vi se på vår hälsa genom nya ögon. Nästa steg upp på stegen i hur man ser på hälsa är att förebygga symtom och sjukdom. 

 

Men hur definierar VärldsHälsoOrganisationen (WHO) hälsa? Om någon vet hur hälsa ska definieras så måste det väl va dem? Enligt WHO handlar hälsa om optimal funktion och inte avsaknad av symtom... Det är här när vi börjar prata om optimal funktion som vi behöver titta ett steg högre. Nästa steg upp är en livsstil som främjar hälsa. Detta steg är där man tar steg för att ta hand om sin hälsa i alla aspekter av sitt liv. Lyckas man alltid? Troligtvis inte. Men målet för dess personer är att ta hand om sin hälsa från olika aspekter, och oavsett symtom så har man en livsstil som stödjer och befrämjar hälsa. Detta är det enda sättet vi kan uppnå WHO's definition av hälsa och det enda sättet att uppnå optimal funktion. 

 

Så som vi levt och den definition av hälsa vi har antagit som samhälle har fört oss dit vi är idag. Min syn på hälsa är att vi ska anta och låta oss styras av WHO's definition och därefter söka kunskap om hur vi för en livsstil som får vår mänskliga fysiologi mot optimal funktion. 

 

Håll koll på denna blogg om tips på hur vi närmar oss WHO's definition av hälsa.  

/Lev väl