Mer tillgänglighet= mer giftfall

 http://www.dn.se/ekonomi/apoteken-har-blivit-fler-men-framfor-allt-i-storstaderna/

 

I DN kan man läsa att vi fått fler apotek, det har väl inte gått någon förbi. Tanken med apoteksreformen (att staten sålde apoteken) var att öka tillgängligheten. Var det någon som hade svårt att hitta mediciner förr??? Vad är hela tanken med Systembolaget? - just det, att vi ska dricka mindre. Statens egen tes när det gäller alkohol, nämligen att ett statligt monopol minskar dricka det kunde man tydligen inte applicera på mediciner. Systembolaget hävdar i sin reklam att de räddar 2000 liv/ år genom minskad tillgänglighet. 

 

Vad är då resultatet av mer tillgänglighet när det kommer till mediciner? Jo, mer förgiftningar. Folk konsumerar mer mediciner. Precis som staten hävdar skulle hända om Systembolaget försvann. Men det är inte så konstigt att politikerna inte kan applicera sin egen logik på en annan potentiellt giftig produkt eftersom läkemedelsindustrin har en mycket mer kraftfull lobby än vad alkohol/ sprit industrin. 

 

Lev väl...