Huvudvärk - det finns hjälp att få!

“Huvudvärk kommer oftare från spänningar i ryggraden och nervsystemet än något annat tillstånd” -Journal of Occupational Trauma.

Det finns statistik som WHO presenterar på sin hemsida som gör gällande att 50% av världens befolkning lider av huvudvärk. WHO säger att huvudvärk är en av de vanligaste neurologiska åkommor som vi lider av. Frekvent huvudvärk ger en negativ effekt på familjelivet, det sociala livet, förmågan att utöva sitt jobb, personligt, och finansiellt. Det finns inga tvivel om att huvudvärk ger en försämrad livskvalité. WHO säger också att det runt om i världen bara är en minoritet som blir rätt diagnostiserade. De fortsätter med att säga att huvudvärk ofta blir underskattat, undererkänt och felbehandlat.

Jag känner igen mig i vad WHO pratar om och jag är ganska säker på att du som lider av huvudvärk också gör det. Främst för att det kan vara väldigt handikappande att lida av huvudvärk. Många lider väldigt mycket och väldigt ofta av huvudvärk. Läkartidningen uppmärksammade detta i en artikel 2007, och genom de studier som har gjorts vid den tiden uppskattade de att 300,000 människor i Sverige lider av daglig huvudvärk. De vanligaste typerna är spänningshuvudvärk, migrän och huvudvärk från läkemedelsanvändning. Ni läste rätt- den vägen många tar för att minska sina huvudvärk kan faktiskt skapa huvudvärk.

Så vad finns det för andra vägar att ta? Min erfarenhet är att många inte får några större alternativ hos sin läkare, annat än piller. Detta gör att väldigt få vet att specifik kiropraktik som riktas mot att minska spänningarna inom ryggraden och nervsystemet i forskning har visat sig att hjälpa människor som lider av detta. Spänningshuvudvärk, migrän och cervikogen (härstammar från nackens strukturer) huvudvärk kan alla på olika sätt komma från fel och skador i nacken. Detta är enligt forskning de kategorier av huvudvärk som är vanligast och det är dessa huvudvärk vi har bäst resultat med.

Behandlingen går ut på att genom mjuka tryck öka funktionen i nacken så att nerverna kan öka sin funktion och därigenom minska den spänning som visat sig vara den vanligaste orsaken till huvudvärk.

Har du huvudvärk själv? Känner du någon som lider av huvudvärk? Kom på vår föreläsning den 29 maj, ring 0431-25660 för att boka in.

//Nicklas Wagner, New Life Chiropractic